Shop Mobile More Submit  Join Login
Cover Zing - Yoona by bttmy Cover Zing - Yoona by bttmy
Hello!!
Add a Comment:
 
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Nov 13, 2013
đẹp dã man ng` ơi >w<
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
cám ơn ~~ tớ vẫn còn kém lắm ạ :(
Reply
:iconsickyjinny:
SickyJinny Featured By Owner Nov 14, 2013
Kcj :D t thấy zậy wá đẹp rồi :D
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Nov 14, 2013  Student Interface Designer
cám ơn -))~~
Reply
:iconsokimeun:
SoKimEun Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
đẹp,res đẹp dã man cho xin cái font đc k ạk
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Nov 13, 2013  Student Interface Designer
sorry :( tớ không SHARE thứ gì đâu ạ :(
Reply
:iconjungghee:
JUNGGHEE Featured By Owner Oct 20, 2013  Student Interface Designer
đẹp
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Oct 21, 2013  Student Interface Designer
:) cám ơn~~
Reply
:iconchubby1912:
chubby1912 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
s's des đẹp bome ra
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
Em khen quá lời rồi -))~
Reply
:iconchubby1912:
chubby1912 Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
chả bù cho emWaaaah! 
Reply
:iconjenkwon:
JenKwon Featured By Owner Oct 17, 2013  Student Digital Artist
Đẹp :D
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
đẹp bome:D (Big Grin) 
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
Bình thường >~< m quá lời rồi :)
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
đẹp hơn t làm  CURSE YOU! 
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
tao làm sao giỏi bằng mày được :D
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
không dám =) m làm đẹp hơn t gấp mấy chục lần =)
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
làm ǵ có :"< 
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
mày thử so sánh là biết ._.
Reply
:iconbttmy:
bttmy Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
thôi next đi ~~ sao cứ phải ngồi nói về cái chuyện ai hơn ai nhỉ :D
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 12, 2013
Image Size
411 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
919
Favourites
47 (who?)
Comments
22
Downloads
7
×